Logo k tisku
Kontakt:
Odpady Hrbáč s.r.o. - Kamil Hrbáč - nakládání s odpady, poradenství v ekologii; U Plovárny 1145, 688 01 Uherský Brod

Kamil Hrbáč - nakládání s odpady

Komplexní služby v oblasti odpadů

Naším cílem je poskytnout Vám kvalitnější služby. Zbavíme Vás starostí se zneškodněním a přepravou odpadů dle ADR. Odpady, které od Výs odebereme, zneškodníme na recyklačních zařízeních, zabezpečených skládkach nebo ve spalovnách.
Veškerá naše činnost je v souladu s legislativními předpisy

V oblasti nebezpečných a ostatních odpadů nabízíme:

Poradenství v oblasti životního prostředí

Poradenské služby souvisí s povinnostmi zákazníků naší firmy, vyplývající z platné legislativy oblasti nakládání s odpady. Jedná se hlavně o vypracování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, zajištění analýz odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování Hlášení o produkci a nakládání s odpady a zákonné výkazy pro Český statistický úřad.

Kontakt

Firma ODPADY HRBÁČ s.r.o.

Kamil Hrbáč, U Plovárny 1145, 68801 Uherský Brod
mob.: +420602763609
e-mail: kamil.hrbac@centrum.cz

Ivo Hrbáč
mob.: +420777889074
e-mail: hrbac.ivo@seznam.cz

Vaše odpady zneškodníme důsledně, ekologicky a ekonomicky v souladu s legislativou.

NOVINKA! Povolení k deemulgační staniciPovolení k deemulgační stanici
RozhodnutíRozhodnutí a souhlas k provozování činnosti
Osvědčení o registraci DPHOsvědčení o registraci DPH
Výpis z obchodního rejstříkuVýpis z obchodního rejstříku