Poradenství v ekologii

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti odpadů

Naším cílem je poskytnout Vám kvalitnější služby. Zbavíme Vás starostí s zneškodněním a přepravou odpadů dle ADR. Odpady, které od Vás odebereme, zneškodníme na recyklačních zařízeních, zabezpečených skládkách nebo ve spalovnách. Veškerá naše činnost je v souladu s legislativními předpisy.

V oblasti nebezpečných a ostatních odpadů nabízíme:

  • sběr, přepravu a zneškodňování tuhých i tekutých odpadů
  • pronájem vlastních nádob
  • vypracování ohlašovacích listů pro přepravu NO
  • poradenství a zajištění analýz odpadů
  • čištění zařízení a objektů

Poradenství v oblasti životního prostředí

Poradenské služby souvisí s povinnostmi zákazníků naší firmy, vyplývající z platné legislativy oblasti nakládání s odpady. Jedná se hlavně o vypracování ohlašovací listů pro přepravu nebezpečných odpadů, zajištění analýz odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování Hlášení o produkci a nakládání s odpady a zákonné výkazy pro Český statistický úřad. A mimo tyto můžeme zajistit také identifikační listy (pro sběrné nádoby)